PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring FASTGOED makelaars
Versie 2019

Inleiding

FASTGOED makelaars B.V. verleent diensten op het gebied van onroerende zaken.

Onze afdeling makelaardij houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van onroerende zaken. Daarvoor hanteren wij de “Privacyverklaring Makelaardij”.

Privacyverklaring – Inleiding
Privacyverklaring Makelaardij 

Deze verklaring is van toepassing op onze dienstverlening met betrekking tot onroerende zaken en de medewerkers die zich met dat vakgebied bezighouden. Voor onze financiële dienstverlening verwijzen wij naar de Privacyverklaring Financiële producten.

U heeft te maken met FASTGOED makelaars. Wij zijn VBO-makelaar. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan de brancheorganisatie (VBO) worden verstrekt en wat de VBO met deze gegevens doet.

Van welke diensten maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren met ons in contact staan:
– U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
– U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
– U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.
– U wilt een woning kopen. Zie 3.
– U wilt een woning huren. Zie 4.
– U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van ons aanbod. Zie 8.
– U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via ons wordt aangeboden. Zie 5.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via ons wordt aangeboden. Zie 6.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via ons wordt aangeboden. Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke; onze contactgegevens staan op pagina 1 van deze verklaring.

Gegevensverstrekking aan de VBO

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de VBO. Zie 10.

De VBO is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens; de contactgegevens zijn:
VBO Nootdorp

De VBO heeft een functionaris voor de gegevensverwerking; deze is bereikbaar via: info@VBO.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

FASTGOED makelaars en de VBO nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Wij besteden veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Alle VBO-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het VBO-brede privacyprogramma.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur ons dan per e-mail of brief uw verzoek. De VBO verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens de VBO verwerkt, neem dan ook contact met ons op, dan zorgen wij vervolgens dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur ons dan een gemotiveerde e-mail of brief. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over ons gegevensgebruik, neem dan eerst contact met ons op.

Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de VBO via: info@VBO.nl. In die situatie zal ook de VBO Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren wij echter langdurig. Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaren wij 20 jaar, omdat wij gedurende deze periode aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.

Op de volgende pagina’s is overzichtelijk weergegeven hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

1. U verkoopt uw woning en u heeft ons hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in uw opdracht promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 20 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien met u afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze website. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. a, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a VBO (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

2. U verhuurt uw woning en u heeft ons hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in uw opdracht promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met u afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze website. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. b 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Huurder
b Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft ons hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 20 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en geen 20 jaar
gezinssamenstelling.
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Verkoper, verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft ons hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in uw opdracht een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 20 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 20 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld VBO Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar

5. U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via ons wordt aangeboden

In dit contact maken wij bezichtigingsafspraken, geven wij u een goed beeld van de woning en leggen wij vast wat uw mening is van dit pand. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. a 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

6. U wilt een woning kopen die via ons wordt aangeboden

Voor dit contact staan wij met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voeren wij de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stellen wij ook uw identiteit vast. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 20 jaar
Gegevens over de biedingen. b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 20 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen.
Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. b 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7. U wilt een woning huren die via ons wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 20 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de VBO Woontoets. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. a 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

8. U wilt vrijblijvend door ons op de hoogte gehouden worden van ons aanbod

Het doel van dit contact is dat wij u op de hoogte brengen van mogelijk voor u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming

9. U wilt een taxatie van een woning laten uitvoeren en u heeft ons hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat wij voor uw woning een taxatie uitvoeren. In de tabel staan de gegevens die kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als wij in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden b 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

10. Gegevensgebruik door de VBO

Wij verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan de VBO. De VBO is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. 

De VBO doet het volgende met deze gegevens:
– Zorgen dat alle VBO-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die/dat via VBO-makelaars worden c.q. wordt aangeboden. Zie A.
– Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere websites. Zie B.
– Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt. Zie C.

A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij VBO-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een VBO-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere VBO-makelaars:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door VBO-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie C.

B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een VBO-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites.

Het gaat dan om de volgende gegevens:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw VBO makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C. Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een VBO-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de VBO-database vastgelegd:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
– De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt VBO analyses van de woningmarkt mogelijk. De VBO verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
– Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
– Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
– Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
– Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
– Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
– VBO-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
– Niet VBO-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij VBO verwerkte gegevens inzien, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de VBO via info@VBO.nl. De VBO beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a.
transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres; – leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
– gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
– gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
– gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
– bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
– gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
– gegevens ingediende claims/claimhistorie;
1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
– het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
– het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
– het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
– het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
– het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
– de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.
Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende 20 jaar.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
– of wij uw persoonsgegevens verwerken;
– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van uw persoonsgegevens;
– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
– overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
– overleg met onze functionaris gegevensbescherming;
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.
Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
– financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT–dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
– schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
– notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl